Αρχική σελίδα του English Bus
Ονομάζομαι Kώστας
Ευκαριανός
και είμαι
καθηγητής της
αγγλικής γλώσσας.
Δημιούργησα την
συγκεκριμένη
ιστοσε
λίδα έχοντας
σαν πρωταρχική πρόθεση
να ενθαρρύνω τους μαθητές των δημοτικών σχολείων στην προσπάθεια τους να
μάθουν αγγλικά αλλά και να ψυχαγωγηθούν χωρίς να εκτίθενται σε βίαια και αντικοινωνικά πρότυπα.
 Το υλικό που περιέχει η ιστοσελίδα αυτή, και το οποίο συνεχώς θα προσπαθώ να εμπλουτίζω, μπορεί ακόμη να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο στην διδακτική προσπάθεια όσων συναδέλφων μου το επιθυμούν.
 Ελπίζω η προσπάθεια μου να είναι χρήσιμη και ευχάριστη σε όλους όσους επισκέπτονται τον διαδικτυακό μου ιστοχώρο.